Beverage and Gastro

Náhledněte s námi do jarního čísla časopisu Beverage and Gastro, kde jsme i my příspěli několika řádky o naší společnosti.